Vi ønsker å gi ROM FOR Å LEVE med både lave boutgifter og god kvalitet. Flere av våre boliger er derfor allerede forhåndsgodkjent for finansiering i husbanken med svært gunstige betingelser

Hva er husbanken?

Husbanken er en del av den norske velferdsstaten. Regjeringens mål er at alle skal bo godt og trygt og at boliger og bygg skal være av god kvalitet. Boligmarkedet må da fungere best mulig. Husbanken skal bidra til et velfungerende boligmarked ved å utvikle og formidle kunnskap om boligsektoren, og ved å finansiere boliger.

Det å bo i en helt ny og husbankfinansiert bolig er både behagelig, og økonomisk gunstig. Boligene overgår vanlige krav til miljøvennlighet og de tilrettelagt for alle. Ingen stenges ute – ingen stenges inne. Boutgiftene vil være lavere enn ellers, mye på grunn av den lave renten i Husbanken

Hvem kan få lån i husbanken?

Alle – uansett alder – kan få lån i Husbanken. Flere av våre prosjekt er allerede forhåndsgodkjent for lån i Husbanken med 80% av kjøpesum. 

Om du ønsker finansiering i Husbanken må du først søke. Ta kontakt med oss, vi er behjelpelig med utfylling og oppfølging av lånesøknad.

Har du allerede finansieringen klar? 

Har du allerede har finansieringen klar og ønsker å kjøpe en av våre boliger som er forhåndsgodkjent i husbanken? Det følger uansett med en rekke fordeler i boligen ved en slik type godkjenning. Prosjektene har strengere krav til kvalitet og særlig fokus på universell utforming, miljø og energi.

Boliger til salgs

godkjent for

husbankfinansiering

De ulike fasene i byggeprosessen

Vil du vite mer om finansiering eller våre boliger?

Send oss en henvendelse så tar vi kontakt

Gruppe