Vi ønsker å gi ROM FOR Å LEVE med både lave boutgifter og god kvalitet. Flere av våre boliger er derfor allerede forhåndsgodkjent for finansiering i husbanken med svært gunstige betingelser

Husbanken spiller en viktig rolle i Norges boligpolitikk og tilbyr gunstige finansieringsmuligheter for boligkjøpere. I denne artikkelen vil vi gå i dybden på hva Husbanken er, hva det betyr at en bolig er "husbankfinansiert", og hvordan du kan dra nytte av dette som boligkjøper.

Hva er Husbanken?

Husbanken er en del av den norske velferdsstaten. Regjeringens mål er at alle skal bo godt og trygt og at boliger og bygg skal være av god kvalitet. Boligmarkedet må da fungere best mulig. Husbanken skal bidra til et velfungerende boligmarked ved å utvikle og formidle kunnskap om boligsektoren, og ved å finansiere boliger.

Det å bo i en helt ny og husbankfinansiert bolig er både behagelig, og økonomisk gunstig. Boligene overgår vanlige krav til miljøvennlighet og de tilrettelagt for alle. Ingen stenges ute – ingen stenges inne. Boutgiftene vil være lavere enn ellers, mye på grunn av den lave renten i Husbanken.

Hva er husbankfinansiering?

Når en bolig er husbankfinansiert, betyr det at den tilfredsstiller Husbankens standarder for energieffektivitet og universell utforming. Disse standardene går ofte utover gjeldende byggeforskrifter og sikrer høy kvalitet på boligene. Som boligkjøper kan dette gi deg muligheten til å finansiere kjøpet med et grunnlån fra Husbanken, som har markedets desidert laveste rente.

Hva er et grunnlån?

Grunnlånet er et boliglån med gunstige betingelser som passer for deg som er opptatt av miljø, lavt energibehov og en bolig som er passende i alle livsfaser. Det må ikke forveksles med startlån, som gis til økonomisk vanskeligstilte for å skaffe egenkapital. Grunnlånet har flere fordeler sammenlignet med vanlige boliglån:

 • Markedets laveste rente
 • Inntil 30 års løpetid
 • Avdragsfri periode inntil 8 år fra overtakelse
 • Mulighet for serie- eller annuitetslån
 • Valg mellom flytende eller fast rente, eller en kombinasjon

Hvem kan få lån i Husbanken?

Alle – uansett alder – kan få lån i Husbanken. Flere av våre prosjekt er allerede forhåndsgodkjent for lån i Husbanken med 80% av kjøpesum. Her kan du se våre husbankfinansierte boliger til salgs, det er spesifisert for de boligene som er godkjent for husbankfinansiering.

Om du ønsker finansiering i Husbanken må du først søke. Ta kontakt med oss, vi er behjelpelig med utfylling og oppfølging av lånesøknad.

Hvordan søke om grunnlån?

For å søke om grunnlån er det viktig å følge en rekke trinn for å sikre at søknaden din blir behandlet korrekt:

 1. Kontakt utbygger: I møte med utbygger vil de bistå deg med informasjon og hjelp til å fylle ut søknad og lånedokumenter til Husbanken.
 2. Signer kjøpekontrakten: Når kjøpekontrakten er signert, sender du inn søknad om "Godkjenning som låntaker". I kontrakten må du huske å ta forbehold om at du får godkjenning fra Husbanken. Dette vil vanligvis utbygger sørge for at du husker.
 3. Motta godkjenningsbrev: Når søknaden er vurdert og godkjenning er i orden, vil du få tilsendt et godkjenningsbrev fra Husbanken.
 4. Signer og tinglys lånedokumenter: Originale lånedokumenter blir sendt til utbygger, som må sørge for at disse blir signert og tinglyst.

Husbanklån vs. vanlig boliglån

I tabellen under ser du en sammenligning av Husbanklån og vanlig boliglån for en bolig til 6 000 000 kroner med 85% bankfinansiering. Dette er fra 8. mai 2023, så summene i tabellen kan endre seg over tid, men differansen mellom boliglånsrenta på Husbanklån og vanlig boliglån ligger jevnt mellom 1-2%.

LånetypeFlytende renteKjøpesumLånÅrlig rentekostRentefradragNetto årlig rentekostÅrlig besparelseTotal besparelse (25 år)
Husbanklån2,75%6 000 0005 100 000,-140 250,-30 855,-109 395,-
Vanlig boliglån4,15%6 000 0005 100 000,-211 650,-46 563,-165 087,-
Differanse55 692,-1 392 300,-

Tabellen viser at du kan spare omtrent 55 692 kroner i årlige rentekostnader og omtrent 1 392 300 kroner totalt over en 25-års nedbetalingstid ved å velge Husbanklån fremfor et vanlig boliglån for en bolig med kjøpesum på 6 000 000 kroner og 85% finansiering.

Hvor mye egenkapital trenger du?

For å finansiere en husbankfinansiert bolig trenger du minimum 20% egenkapital. Dette kan dekkes med forskjellige metoder, for eksempel:

 • Oppsparte midler
 • Startlån fra kommunen
 • Sikkerhet stilt av familie, for eksempel gjennom pant i bolig eller andre verdier

Har du allerede finansieringen klar?

Har du allerede har finansieringen klar og ønsker å kjøpe en av våre boliger som er forhåndsgodkjent i husbanken? Det følger uansett med en rekke fordeler i boligen ved en slik type godkjenning. Prosjektene har strengere krav til kvalitet og særlig fokus på universell utforming, miljø og energi.

Oppsummering

Grunnlån fra Husbanken er en gunstig finansieringsmulighet for alle som ønsker å kjøpe en forhåndsgodkjent bolig som tilfredsstiller Husbankens kvalitetskrav. Med markedets desidert laveste rente, fleksible betingelser og høye standarder for energieffektivitet og universell utforming, er det en finansieringsløsning verdt å vurdere for ditt neste boligkjøp. Å være godt informert og forberedt på prosessen kan hjelpe deg med å navigere søknadsprosessen og sikre at du får mest mulig ut av denne muligheten. Vi i Lampholmen bistår deg gjerne i denne prosessen, Her kan du se våre boliger til salgs, og her kan du kontakte oss for hjelp.

Ta kontakt med oss om du vil vite mer om mulighetene for finansiering

Artikler

FAQ / Ofte stilte spørsmål

Husbankfinansierte Boliger: Fordelene og hvordan få grunnlån

Kjøpe Nybygg: En Guide til Kjøpsprosessen